Ελληνικοί Μύλοι
 
Αρχική
TIMS ΙτΕΜ
Πληροφορίες για τους
Ελληνικούς Μύλους
Βιβλιογραφία
Επικοινωνία
Blog
Το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριους σκοπούς:
  • την έρευνα, καταγραφή, μελέτη και προστασία των ιστορικών μορφών μύλων στον Ελληνικό χώρο, καθώς και των συγγενών παραδοσιακών ενεργειακών συστημάτων,
  • τη δημιουργία αρχείου με λειτουργία σχετικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,
  • την εξειδίκευση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού,
  • την ίδρυση Μουσείου της Ιστορίας των Μύλων,
  • την οργάνωση τοπικών και διεθνών συναντήσεων, εκθέσεων, εκδόσεων,
  • την παραγωγή ταινιών και άλλων δραστηριοτήτων που θα προβάλλουν τους μύλους.
                     Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Ι.τ.Ε.Μ.


©HellenicMills.gr, 2011
Ο ιστότοπος Ελληνικοί Μύλοι λειτουργεί με τη χορηγία της αλευροβιομηχανίας
"Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε."

Χορηγός: Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.